Zpracování daní

Zpracování daní

Cena v této kategorii je pouze orientační a bude se pohybovat na základě rozsahu a náročnosti jednotlivých položek daného zadání a celkového rozsahu daňové agendy.

Daňová evidence – plátce DPH

Orientační cena za položku                        12 až 15,- Kčaa
Cena se odvíjí od výše uvedeného rozsahu počtu účtovaných položek a dále zahrnuje kompletní zpracování daňové evidence podle příslušných daňových zákonů. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Daňová evidence – neplátce DPH

Orientační cena za položku – daňový doklad                        10 až 12,- Kčaa
Cena se odvíjí od výše uvedeného rozsahu počtu účtovaných položek a dále zahrnuje kompletní zpracování daňové evidence podle příslušných daňových zákonů. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Daňová přiznání

K dani z příjmu fyzických osob – podnikatel                     od   2.000,- Kč
K dani z příjmu fyzických osob – nepodnikatel                     od   1.000,- Kč
K dani z příjmu právnických osob včetně výsledovky a rozvahy                     od   4.000,- Kč
K dani z přidané hodnoty                     od   1.000,- Kč
K dani silniční                     od      500,- Kč
Daňové přiznání potvrzené daňovým poradcem                     od   4.000,- Kč
Cena je pouze orientační a bude se odvíjet od náročnosti výše uvedeného daňového přiznání. Ceny jsou uvedeny bez DPH.