Účetnictví a daně

Zpracování účetnictví a daní

Náš zkušený účetní tým s mnohaletou praxí je Vám schopný odborně a efektivně zpracovat vaši účetní a daňovou agentu podle vašich požadavků a přání. Jsme přizpůsobiví a díky bohatým zkušenostem se zpracováním rozličných právních forem a odborným náhledem na problematiku účetnictví jako takovou, umíme zachovat vysokou kvalitu zpracování i s ohledem na individuální požadavky našich klientů.

Náš účetní tým Vám odborně a efektivní zpracuje účetnictví a daně přesně podle Vašeho zadání, požadavků a přání a tím pádem i ušetříte čas, práci i peníze ve prospěch vašich zásadních priorit.

Našim klientům jsme ochotni se přizpůsobit a nabídnout tyto služby:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • zpracování daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání
 • pravidelné reporty o stavu účetnictví, závazků a pohledávek
 • propočet daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických a právnických osob
 • sestavení daňových přiznání k DPH
 • vystavíme platební kalendář a zašleme platební příkazy
 • vyhotovíme podklady pro elektronické bankovnictví na základě požadavku a přání klienta
 • pravidelné zasílání přehledů hospodaření
 • vedení evidence majetku včetně inventarizací
 • zpracujeme Vám statistické výkazy podle požadavků Českého statistického úřadu
 • vedeme kompletní archivaci účetních dokladů,
 • sestavujeme měsíční a kvartální závěrky na základě přání klienta
 • po skončení účetního období a schválení předáme řádnou inventarizaci – bilanční stav účtů
 • sestavujeme roční účetní závěrku včetně výkazů a k ní zákonné přílohy
 • zajišťujeme audit účetnictví a komunikaci s auditorem
 • připravíme Vám detailní soupis pohledávek po splatnost včetně vyhotovení upomínek
 • vypracujeme Vám postup vnitřních směrnic včetně interního účtování
 • vedeme skladovou evidenci
 • zpracujeme Vám vyúčtování cestovní náhrad a služebních cest
 • zastupování na FÚ a dalších příslušných úřadech při kontrolách a místních šetřeních
 • zpracování měsíčních a ročních závěrek v mezinárodních účetních standardech, zejména pak US GAAP a IFRS
 • možnost sestavování týdenních finančních cash-flow v rámci pravidelných plateb pohledávek a závazků s vazbou na tvorbu platebních příkazů k závazkům
 • řešení nedostatečného pokrytí finančního cash-flow s návrhem na jeho vylepšení
 • v rámci účetnictví nabízíme outsourcingové služby