Zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví  

Cena v této kategorii je orientační a bude se pohybovat na základě rozsahu a náročnosti jednotlivých položek daného zadání a celkového rozsahu účetní agendy.

Zpracování účetnictví – daňové doklady – plátce DPH
Orientační cena za položku – daňový doklad 25 až 30,- Kčaa
Cena zahrnuje účetní zápisy za faktury přijaté i vydané a dále pokladnu výdej, které nepřesáhnou 5 záznamů – účetních řádků. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Zpracování účetnictví – daňové doklady – neplátce DPH
Orientační cena za položku – daňový doklad 20 až 25,- Kčaa
Cena zahrnuje účetní zápisy za faktury přijaté i vydané a dále pokladnu výdej, které nepřesáhnou 5 záznamů – účetních řádků. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Zpracování účetnictví – nedaňové doklady – plátce i neplátce DPH
Orientační cena za položku – nedaňový doklad 5 až 8,- Kčaa
Cena zahrnuje účetní zápisy na bankovním výpise, pokladnu příjem, interní doklady, odpisy majetku, platební příkazy, skladové pohyby. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Zpracování účetnictví – paušál
Malá účetní jednotka – neplátce DPH                od   500,- Kč / měsíc
Velmi malá účetní jednotka – plátce DPH (do 1000 dokladů za rok)     2.000  –  5.000,- Kč / měsíc
Menší účetní jednotka, plátce DPH (1.000 – 3000 dokladů za rok)     5.000 – 10.000,- Kč / měsíc
Středně malá účetní jednotka, plátce DPH (3.000 – 4000 dokladů za rok)   10.000 – 15.000,- Kč / měsíc
Středně větší účetní jednotka, plátce DPH (4.000 – 5.000 dokladů za rok)   15.000 – 20.000,- Kč / měsíc
Velká účetní jednotka, plátce DPH (nad 5.000 dokladů za rok)   20.000 – a více     Kč / měsíc
Cena za kompletní účetnictví se odvíjí od výše uvedeného paušálu a dále za zpracování účetnictví na základě počtu zaúčtovaných daňových a nedaňových dokladů. Ceny jsou uvedeny bez DPH.