Mzdové účetnictví

Zpracování mzdového účetnictví a personalistiky

Náš mzdový účetní tým Vám správně zpracuje mzdy pro Vaše zaměstnance dle zákona a Vašich požadavků. Jsme schopni Vám optimalizovat Vaše mzdové náklady. Tím ušetříte další potřebný čas a peníze.

Našim klientům jsme ochotni se přizpůsobit a nabídnout tyto služby:

  • kompletní zpracování mezd a vedení personální agendy
  • na základě žádosti jsme schopni Vám udělat mzdový audit
  • zajistíme přihlášení a odhlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • vyhotovíme vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období
  • provedeme roční vyúčtování zálohové a srážkové daně
  • provedeme roční zúčtování daně zaměstnancům
  • vedeme správu a evidenci mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění
  • vyhotovíme pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, spolu s příslušnými dodatky
  • zpracujeme platební příkazy k úhradě mezd a zákonných odvodů
  • připravíme výplatní pásky
  • vystavíme potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnancům
  • vystavíme potvrzení zaměstnavatele pro potřebu posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, potvrzení pro banky i sociální dávky
  • vyhotovíme potvrzení při změně zaměstnání
  • vyhotovíme odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zaslání měsíčních mzdových přehledů
  • zpracujeme výpočet srážek daní a odvodů
  • zpracujeme řádné výpočty exekucí a insolvencí
  • vypracujeme potřebné podklady při pracovním úrazu
  • provádíme zastoupení na příslušných úřadech při kontrolách a místních šetřeních
  • zpracujeme statistické výkazy jako například roční mzdovou závěrku
  • zajistíme pro Vás právní poradenství týkající se oblasti pracovního práva
  • poskytneme Vám poradenství v oblasti mzdových nákladů
  • vyhotovíme patřičné přehledy pro úřad práce
  • zpracování a výpočet nemocenských dávek, spolu s vystavením žádostí pro vyplácení dávek na PSSZ